De første spadestik

Fire landsbyer er, som tidligere beskrevet, blevet udvalgt og de er blevet informeret om at vi med deres assistance og godkendelse vil bygge en brønd til dem. Landsbyernes stakeholders (f.eks. village chief, women’s leader, youth’s leader m.fl.) har sammen diskuteret hvor de mener brønden skal placeres. I sidste uge var vi så ude og se lokationerne og repræsentanter fra Ministry of Water Resources og Ministry of Health deltog også, da myndighederne skal godkende de nye brønde. Der er visse lovkrav der skal overholdes, eksempelvis at brønden ikke er placeret for tæt på en kirkegård eller latriner. Det førte til nogen heftige diskussioner, men alle nåede til enighed og var tilfredse til sidst. Helen understregede vigtigheden af at kvinderne var involveret i beslutningen, da det er dem der til dagligt henter vand til familierne. Generelt er involvering af kvinder vigtigt og i de fleste HDC (Health Development Commitees) er kassereren eksempelvis en kvinde, da det er mere sikkert at overlade pengesager til kvinder end til mænd. Det er selvfølgelig en generalisering, men mange undersøgelser peger på, at kvinder bedre håndtere penge til alles gavn og er gode organisatoriske ledere, hvorimod mændene er mere selviske.

“women are more disciplined and organised and will run these institutions better, whereas men fight amongst themselves and let egos come in the way” (Male Indian farmer, The Guardian, 8. March 2016).

Idag var vi ude og se de første spadestik blive taget til de kommende brønde. Landsbyerne selv stiller arbejdskraft til rådighed til udgravningen af brønden og dette arbejde superviseres af en erfaren mand fra EWB.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s