Kapacitetstest af brønde

Jeg er tilbage i Kenema og skal i de næste par uger lave kapacitetstest af 9 brønde. Ud af de 21 brønde, som IUG har bygget mangler 9 af dem at blive kapacitets testet. Dette gøres for at undersøge om tilstrømningen af vand til brønden er tilstrækkelig til at dække landsbyens behov for vand, da brønden ellers skal sænkes yderligere, for at sikre at der er nok vand i tørtiden. Testene skal derfor udføres i tørtiden, hvilket det er nu. Det foregår ved at brønden tømmes for vand – enten manuelt eller ved brug af en pumpe, som får strøm fra en generator. Derefter måles vandspejlet hver 10. minut i en time og man kan efterfølgende udregne mængden af tilstrømmet vand. I fredags var jeg første gang ude og lave kapacitetstest i landsbyen Guworbu, som er en lille landsby med kun 100 indbyggere. Landsbyens beboere var ivrige efter at se hvad der foregik og folk stimlede sammen med deres spande og baljer, for at få del i vand der blev pumpet op. De gik i pendulfart mellem landsbyen og brønden og alle hjalp til; børn, kvinder og mænd. Vand er en værdsat ressource, især nu i tørtiden!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s